Cilj nam je proizvesti vino u stilu francuskog tamnocrvenog, na Istarskom poluotoku od najkvalitetnijeg grožđa a pomiješano sa našom ljubavlju.