Maškare nisu još ni počele, ali za parićat mesto za Gračišće, nikad ni rano!

Mesta su ograničena, pa se upišite čin prije!

ORGANIZACIJA: Jaguarcro5 ili John Modrčin

I ovo leto gremo z manje busi, tako da su mesta jako ograničena!
Pravo prednosti za rezervaciju imaju oni ki su već bili s nami! Oni ki nisu, morat će počekat zbog vele gužve…
Na vrime rezervirajte, da ne bude ko i lani da neki moraju z auti poć, pa bez vozačke ostanu…

Polasci su – Šmrika, Hreljin, Dražice…

Partenca je na 8 ur jutro, a vraćamo se na 11 ur večer!

RANIJEG POLASKA NEĆE BIT aš samo barufe nastanu..

80 kn po osobi odmah po rezervaciji mesta.. dok se mesto ne plati, rezervacije neće bit.

Rezervacije i informacije va inbox John Modrčin

https://www.facebook.com/events/1081916425316188/