Bit ćemo na Vinistra Wine festivalu u Poreču 11.-13. Svibnja – 2018. godine

http://www.vinistra.com/Default.aspx